وکیل در قبال موکلش چه وظایفی دارد

Drag to rearrange sections
Rich text content

یک وکیل در قبال موکلش چه وظایفی دارد؟

در این مقاله قصد داریم درباره ویژگی ها و وظایف مهم یک وکیل در قبال موکلش پردازیموکیل متخصص در برابر موکل خود وظایف مختلف و متعددی دارد که لازم است شما هم آن ها را بدانید پس این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.وکیل به شخصی گفته می شود که به جای موکل خود، اقداماتی را که خود موکل توانایی انجام آن را دارد را بر عهده می گیرددر صورتی که وکالت با سند عادی و یا سند رسمی واگذار شود، برای انجام امور اداری و یا انجام معاملات می توان استفاده کرداما وکالت تنظیمی در دفترهای اسناد رسمی نمی توان از سوی فرد حقیقی و یا حقوقی مستقیماً به دادسراها و دادگاه ها رجوع و موضوع وکالت را انجام دادولی این امکان وجود دارد که در وکالت رسمی حق انتخاب وکیل دادگستری را اضافه کرد.

وکیل دادگستری کیست

وکیل پایه یک دادگستری کیست؟ وکیل پایه یک دادگستری چه تحصیلاتی دارد؟ وکیل دادگستری به کسی گفته می شود که با داشتن پروانه وکالت و عضویت در یکی از کانون های وکلای دادگستری از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی دفاع از حقوق موکل و جواب دادن به ادعاها و علل و ارائه آن ها را در دادسراها و دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک قبول می کندپس تنها وکیل دادگستری و یا نماینده حقوقی سازمان های دولتی و یا مدیر شرکت در چارچوب اختیارات قانونی از طرف شرکت و یا موسسه مرتبط این امکان را دارند که در مراجع قضایی، ثبتی و اداری، از سوی موکل و یا شرکت یا موسسه یا مرکزی که نمایندگی داده است، حضور یابند.

 

وکالت به چه معناست؟

وکالت در اصطلاح حقوقی؟ معنای لغوی وکالت؟ بر اساس ماده 656 قانون مدنی :وکالت عقدی می باشد که به موجب آن یکی ازطرف ها طرف دیگر را برای انجام کاری نایب خود می کندوکالت در لغت به معنی سپردن و واگذار کردن می باشد. و در اصطلاح حقوقی، وکالت به عقدی می‌گویند که بر اساس آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام کاری به عنوان وکیل انتخاب می کنددر قانون مدنی ایران در ماده 656وکالت قید شده است که وکالت به عقدی گفته می شود که بر اساس آن یکی از طرفین، فرد دیگری را برای انجام کاری وکیل خود می نماید.

تعهدات وکیل در قبال موکلش چیست؟

درباره وظایف وکیل چه می دانید؟ وظایف مهم وکیل؟هر وقتی که از جرم وکیل خسارتی به موکل وارد شود که باعث آن وکیل باشدوکیل وظیفه دارد که در تصرفات و کارهای خود مصلحت موکل را رعایت کند و از اختیارات واگذار شده تجاور نکندوکیل باید چیزی را که به جای موکل خود دریافت می کند به وی بدهد، اگر برای اعمال مسئله ای دو و یا چند وکیل مشخص شده باشد نمی تواند بدون دیگری و یا دیگران در مسئله ای دخالت نماید لازم است بدانید که در صورتی که وکیل وکالت در توکیل نداشته باشد نمی تواند اعمال مسئله ای را به فرد دیگری بدهد.

 

موکل چه تعهداتی دارد

آنچه که باید درباره وظایف‌ موکل بدانیم؟ موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حد وکالت برعهده دارد را انجام دهد موکل باید همه هزینه هایی که وکیل برای انجام وکالت کرده است را پرداخت کند همچنین موکل باید قدرت وکیل را که در قرارداد وکالت چیزی قید نشده باشدتمامی دعاوی حقوقی نیازمند علم و دانش یک وکیل می باشدتوصیه می شود برای پیروزی و نتایج دلخواه از یک وکیل درجه یک استفاده کنید.

وکیل در توکیل چیست

به وکیلی گفته می شود که از سوی موکل خود اختیار مشخص کردن وکیل دیگری را برای او داشته باشدوکیل های دادگستری،چون به جای اصحاب دعوا می باشند،باید تمام اقدامات واعمالی را که آن ها قانونا باید یا می‌توانند برای احقاق وحفظ حقوق خودمعمول دارند،در زمان لازم به وکالت ازموکل انجام دهند.

وکالت بلا عزل چیست؟

وکالتی است که وکالت وکیل و یا عدم عزی وکیل حین قرارداد لازمی شرط شده باشد.

 

دعوت از وکیل در دو یا چند دادگاه به صورت همزمان چه شرایطی دارد؟

بر اساس ماده 42 قانون در حالتی که وکیل هم زمان در دو یا چند دادگاه دعوت شده باشد و جمع بین آن ها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد،حضور یابدو به دادگاه های دیگر لایحه بفرستد ویا درصورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.

وظایف قانونی وکیل چیست؟

ویژگی های خاص وکیل متخصص چیست؟ وکیل چه کمکی به ما می کند؟ لزوم مراجعه به وکیل حرفه ای؟ چه زمانی باید به وکیل مراجعه کنیم؟ چگونه یک وکیل خبره استخدام کنیم؟ درباره وظایف وکیل چه می دانید؟ لازم است بدانید که وکیل باید غبطه موکل خود را حفظ کندیعنی اینکه در اجرای مورد وکالت باید آنچه که عرفاً قانون و اغلب نیاز است را رعایت کند و آنها را انجام دهدیعنی اگر به وکیل اختیار تام می دهیم، باز هم متعهد به حدود قانونی، عرفی و اخلاقی می باشدوکیل بر اساس قانون باید حساب دوره وکالت خود را به موکل ارائه کند یعنی باید تمام اقدامات و اعمالی را که از طرف موکل خود انجام داده موکل گزارش دهد که اگر پولی را دریافت کرده و تعهدی داده است و جزو این اقدامات برای موکل محسوب می‌شود به او اعلام کندوکیل امین و امانتدار موکل است یعنی به عنوان نمونه اگر مالی را از طرف موکل دریافت کرده است باید تا آخر قرارداد وکالت از آن مواظبت کند و سپس آن را به موکل خود تسلیم کند و مرتکب جرم خیانت در امانت نشود.

منبع: گروه دادورزان صلح وسازش

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich text content
rich_text    

Page comments